Tűzoltó Múzeum - Eger

Csak kevesen, a város múltját jól ismerők tudják, hogy még a múlt század során az egyháztól szerezte meg a város azt a malmot, mely valamelyes átalakítás után, majd pedig annak teljesen új formában való kialakítása nyomán a tűzoltólaktanyának adott helyet."

align= left A tűzoltók első őrtanyája az állami sóház épületében volt... Az őrtanya elhelyezése az állami sóház helyiségeiben csak ideiglenesnek bizonyult. 1881-ben ugyanis a kincstár eladta az épületet, így az egyletnek új helyiség után kellett néznie. A mostani Almagyar utcában kaptak elhelyezést ismét csak ideiglenes jelleggel. A tűzoltóság végleges elhelyezése 1884-ben oldódott meg. Ekkor kapta meg a város a mostani tűzoltó téri telket. Még ugyanebben az évben a város a malomépületet helyrehozta, és örökhasználati joggal átengedte a tűzoltó egyletnek, amely 1884. október 1-én költözött új otthonába.

Itt épült fel hosszú évtizedek során a tűzoltó laktanya nagyrészt még most is álló épületegyüttese, amely közel száz esztendőn át szolgálta Eger tűzvédelmét. 1891-ben adták át a város és az érsekség anyagi támogatásával épített szertárat és istállót, mely utóbbi 3 pár ló elhelyezését tette lehetővé. 1897. június 29-én pedig az új őrtanyaépület felszentelésére került sor.

A kor élen járó műszaki megoldásait tartalmazó épület a régi érseki malom helyén épült fel. Összes helyiségét, valamint a különálló szertárat és istállót is villanyvilágítással szerelték fel. Üvegfallal körülvett előcsarnokában kaptak helyet a telefon-állomások, melyek mellett éjjel-nappal figyelő őrszolgálat működött. Az őrtanya telefon állomásai állandó összeköttetésben voltak a városban lévő éjjeli tűzjelző állomásokkal.

align= right Összesen hat ilyen éjjeli tűzjelző állomást létesítettek: a maklári negyedben a Weisz-féle gőzmalom és a Preszler-féle szeszgyárban, a hatvani negyedben a Wind-féle gyár, a belvárosban a rendőrlaktanya, a Dohánygyár és a nagykaszárnya. Ezek egymással, valamint a toronyőrlakással, a tűzoltó őrtanyával, illetve a tűzoltó főparancsnok lakásával állandó összeköttetésben voltak.

Dr. Danilovich Pál egyleti elnök irányításával hozták létre az őrtanya kertjét, amely a tagság részére biztosított kellemes összejöveteli helyet. Az 1889-ben épült tekepályának köszönhetően pedig még "vonzóbbá lett téve a tagok előtt az őrtanya"...

Az 1920-as évek közepére a tűzoltó laktanya régóta tervezett átépítése elodázhatatlanná vált. Ezért 1926 szeptemberében a városi képviselőtestület az állandó választmány javaslatára elhatározta, hogy a Tűzoltólaktanyát átépítteti és pedig új vasbeton mászótornyot, motorszínt, műhelyt, istállót és mellékhelyiségeket építtet 250 millió korona költséggel. Az új készenléti szertár a toronnyal a következő évben került átadásra...

1925 júliusában hosszú évek után ismét megnyílt a tűzoltókert... Az egri tűzoltóság háborús időkben egyre gyakrabban és nyomasztóbban érezte felszereléseinek elavulását és kevés voltát. 1943-ban Budapestről a belügyminisztérium országos akciója révén új gépjárműfecskendőt és két vontató autót szállítottak az egri tűzoltóság részére. Az év folyamán az egri körzet hivatásos tűzoltóinak létszámát hat fővel emelték. Az egri körzet új hivatásos tűzoltói és az új felszerelések befogadására szűknek bizonyult a laktanya legénységi része és szertára. Szükségesnek látszott a laktanya újabb bővítése. ... Az 5090/1948. Korm. sz. rendelet az önkormányzati tűzoltóságokat államosította. A laktanya állami kezelésbe került."
align= left A tűzoltóság államosítását követően nem sok lényeges esemény történt a hosszú ideig a tűzoltóságot szolgáló épület együttessel. A tűzoltóság 1981 május 1-én elköltözött régi telephelyéről. Ezt követően a Heves Megyei Temetkezési Vállalat kezelésébe került a műemlék ingatlan, majd a kizárólag az Egri Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Egri Városfejlesztő Kft -é lett.

A 90-es évek végére rendkívül rossz állapotba került épületek felújítását határozták el a tulajdonos jóváhagyásával és anyagi segítségével az EGRI TÛZOLTÓ MÚZEUM ALAPÍTVÁNY és az ORSZÁGOS TÛZOLTÓ MÚZEUM. A felújított torony-épületben és a mellette lévő kétszintes laktanya-épületben 1999-ben a tűzoltóság 125 éves évfordulójára megnyílt a számos egyedülálló gépet és eszközt tartalmazó kiállítás.
 • 

  Egri látnivalók

  • Művészetek Háza - Eger

   Eger
   A Széchenyi utca középső traktusában három jelentős épület alkot ismét jelentős látvány-együttest. A 16. számú há...

  • Egri Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Érseki Palota - Eger

   Eger
   Az épület falainak egyes részei a 16. századból származnak. Első nagyobb kiépítése Erdődy Antal Gábor püspök és Gio...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Szent Bernát-templom - Eger

   Eger
   A barokk Szent Bernát templom és a ciszterci rendház ma a Gárdony Géza Ciszterci Gimnáziumnak és Kollégiumnak ad otthont.

  • Szent Miklós Templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós görög-keleti, szerb templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján...

  • Minaret - Eger

   Eger
   Eger összefutó kis utcáinek kereszteződésében áll a Minaret, Európának ezen a részén igen ritka látványosság.

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Dobó téren áll a Minorita templom, Eger legszebb barokk temploma. A templomot 1771-ben Páduai Szent Antal tiszteletére szen...

  • A Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Egri Bazilika - Eger

   Eger
   Eger egyetlen klasszicista építménye, Magyarország második legnagyobb temploma, a Bazilika. Hild József tervei szerint 1831-...

  • Érseki Palota - Eger

   Eger
   A palota 1715-től 1732-ig Giovanni Battista Carlone, 1761-1775 között Josef Ignac Gerl, Fellner Jakab és Francz József, 1828-...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Szent Bernát Templom - Eger

   Eger
   Eger észak-déli tengelyét alkotó Széchenyi, egykor Hosszú, ill. Széles utca, és a Bródy Sándor utca sarkán parkos térs...

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós Görögkeleti Szerb Templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján, ...

  • Szent Miklós Templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós görög-keleti, szerb templomot 1785 - 1799 között építették Povolni János városi főépítész tervei alap...

  • Egri Minaret - Eger

   Eger
   Az apró utcák kereszteződésében álló minaret igazi, ritka látványosság hazánkban. A majd egy évszázados török uralo...

  • Dobó tér - Eger

   Eger
   A Dobó tér Eger legegységesebb, legzártabb tere. A tér sarkában a Végvári harcosok kompozíciót, valamint a Városháza ...

  • Angolkisasszonyok Intézete - Eger

   Eger
   A Kossuth utca 8. szám alatt az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete található, melyet eredetileg Foglár Gyö...

  • Megyeháza - Eger

   Eger
   A Nagypréposti Palotával átellenben a Kossuth Lajos utcán a Megyeháza kétemeletes sárga épülettömbje emelkedik, melyet G...

  • Megyeháza börtön - Eger

   Eger
   A Megyeháza udvarán áll az egykori megyei börtön, amelyet Gerl József, Gerl Mátyás unokaöccse tervezett. Az épületet b...

  oldalak: 1 | |
  
  1 | | | 
Település ismertető
 • Eger

  Eger Heves megye székhelye, a Bükk dél-nyugati lábánál, a tengerszint felett 180 m-re fekszik, Budapesttől minteg...

Szállások Egerbenés környékén