Telekessy Patikamúzeum - Eger

látnivalók Egerben

Telekessy Patikamúzeum - Eger

1987 májusában nyitotta meg kapuit Egerben a Telekessy patikamúzeum abban a helységben, amelyben 1968-ig működött az a gyógyszertár, melynek elődjét 1713-ban a jezsuita rend alapított.

align=left Az 1540-ben Loyolai Szent Ignác által életre hívott jezsuita rend szerte Európában számos gyógyszertárral rendelkezett. Bevételeiket nem a rend vagyonának gyarapítására használták, hanem többnyire közérdekű célokra, gyakran például szegény diákok taníttatására. Missziós tevékenységük során az összegyűjtött gyógynövényeket, illetve hatóanyagokat Rómába küldték, ahol azokat szétosztották a rend kórházai és gyógyszertárai között.

Egerben a jezsuiták 1644-ben, a török hódoltság idején jelentek meg először, a katolikus hit mellett prédikálva, majd a törökök kivonulása után, már 1687 decemberében szó esett a városban való letelepedésükről is. Fenessy György de inkább Telekessy István püspöksége idején megnyitották iskolájukat, de rendházuk és templomuk építéséhez is hozzá kezdtek a hosszú utcában. A Rákóczi szabadságharc idején azonban több évre megakadtak az építkezések, hiszen a szécsényi országgyűlés határozata alapján még az országot is el kellett volna hagynia e meglehetősen harcias módszerekkel térítő, a protestantizmus ellen prédikáló rendnek.

Telekessy István a Rákóczival egyébként szimpatizáló püspök, a kuruc csapatok Egri tartózkodása idején, több ízben igyekezett közbenjárni érdekükben a fejedelemnél, de végül is 1707-ben el kellett hagyniuk a várost. 1710-ben a császári csapatokkal tértek vissza a püspöki székhelyre, ahol ezután zavartalanul folytathatták tevékenységüket a rend 1773-as feloszlatásáig. Telekessy a visszatérő rendnek 2000 rajnai forintot adományozott, belátásukra bízva, hogy hogyan használják fel azt. 1712. június 13.-án jelzi a Historia Domus a püspök adományát, de csak a következő évben - a bécsi provinciális utasítására - dőlt el, hogy a rend nem a templomra, hanem patikaépítésre fogja felhasználni az összeget. Az új rendház ÉK-i sarkán kapott helyet a gyógyszertár, s már 1713 decemberében meg is érkezett a városba az első gyógyszerész, Steyer Gáspár.

align=right A patika berendezése, tölgyfából, barokk-rokokó stílusban készült, jó harminc évvel később 1745-46-ban. A Nagybányáról érkező Strassalovszky János asztalosmester tervei alapján Ginczl Albert lőcsei szobrász díszítette és Simon Ferenc szászrégeni gyógyszerész is részvett a munkálatokban.

A patika 18. századi felszereléséből származnak a Telekessy címeres, folyadékok tárolására alkalmas fajanszedények, melyből az országban 18 db ismert. Az edényeken lévő fenékjelzések szerint a holicsi gyárban készültek, mely gyár 1743-ban kezdte meg működését, így a Telekessy püspök címerét ábrázoló edények a gyár első termékei közül valóak lehetnek. A gyógyszertár berendezéséhez tatozott az a 79 db fából készült hengeres tárolóedény, melyek az újabb kutatások szerint a bútorral közel egy időben készülhettek. Az edényeken látható ovális, koronával díszített pajzsos díszítés egy későbbi időszakból való, amikor is a patika a „Magyar Király” nevet viselte.

De ez már a patika későbbi történetéhez tartozik, amikor a jezsuita rend feloszlatása után a ciszterciek vették birtokukba a gyógyszertárat, de ők világi provizorokkal kezeltették. Ám hamarosan őket is kiűzték rendházukból, s a patikára a királyi kamara tette rá a kezét. 1802-ben át is költöztették a rendházzal szemben lévő épületbe, melynek többi helységében hol kávéház, hol Kaszinó működött a 19. század első felében. 1900-ban került át az akkor éppen a Köllner család tulajdonában lévő gyógyszertár a szomszédos házba, az ún. Hartl-házba, a Széchenyi u.14.sz alá.

Később az épület az Uránia Mozgóképtársaságé lett, ami 1950-től Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalt néven üzemelt tovább, s zavartalanul működött szomszédságában az államosított patika is 1968-ig. Csaknem két évtized múlva, 1987-ben nyílott rá mód, hogy mint a régi időket idéző múzeum, majdnem eredeti állapotában ismét fogadhassa a patika a látogatókat, de most már nem azokat, akik betegség miatt keresik fel, hanem azokat, akiket vonz a múlt, s annak kultúrtörténeti értékei.

Cím:
Eger,Széchenyi u. 14.
Tel: 36/312-744

Nyitva tartás:
Ápr.1-okt.31-ig
K-V 9.00-17.00
 • 

  Egri látnivalók

  • Művészetek Háza - Eger

   Eger
   A Széchenyi utca középső traktusában három jelentős épület alkot ismét jelentős látvány-együttest. A 16. számú há...

  • Egri Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Érseki Palota - Eger

   Eger
   Az épület falainak egyes részei a 16. századból származnak. Első nagyobb kiépítése Erdődy Antal Gábor püspök és Gio...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Szent Bernát-templom - Eger

   Eger
   A barokk Szent Bernát templom és a ciszterci rendház ma a Gárdony Géza Ciszterci Gimnáziumnak és Kollégiumnak ad otthont.

  • Szent Miklós Templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós görög-keleti, szerb templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján...

  • Minaret - Eger

   Eger
   Eger összefutó kis utcáinek kereszteződésében áll a Minaret, Európának ezen a részén igen ritka látványosság.

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Dobó téren áll a Minorita templom, Eger legszebb barokk temploma. A templomot 1771-ben Páduai Szent Antal tiszteletére szen...

  • A Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Egri Bazilika - Eger

   Eger
   Eger egyetlen klasszicista építménye, Magyarország második legnagyobb temploma, a Bazilika. Hild József tervei szerint 1831-...

  • Érseki Palota - Eger

   Eger
   A palota 1715-től 1732-ig Giovanni Battista Carlone, 1761-1775 között Josef Ignac Gerl, Fellner Jakab és Francz József, 1828-...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Szent Bernát Templom - Eger

   Eger
   Eger észak-déli tengelyét alkotó Széchenyi, egykor Hosszú, ill. Széles utca, és a Bródy Sándor utca sarkán parkos térs...

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós Görögkeleti Szerb Templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján, ...

  • Szent Miklós Templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós görög-keleti, szerb templomot 1785 - 1799 között építették Povolni János városi főépítész tervei alap...

  • Egri Minaret - Eger

   Eger
   Az apró utcák kereszteződésében álló minaret igazi, ritka látványosság hazánkban. A majd egy évszázados török uralo...

  • Dobó tér - Eger

   Eger
   A Dobó tér Eger legegységesebb, legzártabb tere. A tér sarkában a Végvári harcosok kompozíciót, valamint a Városháza ...

  • Angolkisasszonyok Intézete - Eger

   Eger
   A Kossuth utca 8. szám alatt az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete található, melyet eredetileg Foglár Gyö...

  • Megyeháza - Eger

   Eger
   A Nagypréposti Palotával átellenben a Kossuth Lajos utcán a Megyeháza kétemeletes sárga épülettömbje emelkedik, melyet G...

  • Megyeháza börtön - Eger

   Eger
   A Megyeháza udvarán áll az egykori megyei börtön, amelyet Gerl József, Gerl Mátyás unokaöccse tervezett. Az épületet b...

  oldalak: 1 | |
  
  1 | | | 
Település ismertető
 • Eger

  Eger Heves megye székhelye, a Bükk dél-nyugati lábánál, a tengerszint felett 180 m-re fekszik, Budapesttől minteg...

Szállások Egerbenés környékén