Egyházmegyei Könyvtár - Eger

látnivalók Egerben

Egyházmegyei Könyvtár - Eger

Az egri püspökök és érsekek két és fél évszázadának történetét bemutató kiállítás (1699-1943). Értékes egyházi kincsek,tárgyak, melyek a XVIII. és XIX. század ötvös- és textilmunkái: szentségtartók, ereklyetartók, kelyhek, palástok és miseruhák.

align= left Eger 1687-ben szabadult fel a 91 éves török uralom alól. Ezt követően a várost újjá kellett építeni. Európai műveltségű főpásztorok, névszerint Telekesy István (1633-1715), gróf Erdődy Gábor (1684-1744), gróf Barkóczy Ferenc (1710-1765) és gróf Eszterházy Károly (1725-1799) püspökök munkássága révén Eger hamar iskolavárossá fejlődött. A 18. század közepére kialakult Egerben az alsó- a közép- és a felsőfokú oktatás intézményrendszere.

Ezt a folyamatot akarta megkoronázni Eszterházy püspök az egri egyetem felállításával. Ez lett volna az ország első négyfakultásos - tehát az orvosi karral is kibővített - egyeteme. Az egyetemi oktatás támogatására Eszterházy püspök egy jól felszerelt könyvtárat is alapított.Torzó maradt az egyetemi gondolat (az 1777-ben kiadott Ratio Educationis 14/7.§-a pontot tett az ügy végére). Egyedül a patinás könyvtár tölti be küldetését.

align= right A könyvtár létrehozásának gondolata, alapítása, belső kiképzése (a Tridenti zsinatot ábrázoló mennyezeti freskót Kracker János Lukács festette 1778-ban, a mennyezetig érő díszes galéria, pedig Lotter Tamás egri asztalos műve az 1778-1780-as évekből), valamint a bibliotéka induló - máig is legrangosabb és legjelentősebb - gyűjteményének beszerzése Eszterházy Károly nevéhez fűződik.

A könyvtár 1793. december 28-án nyílt meg. Ez volt az ország második nyilvános könyvtárára. Induló állománya 16 ezer kötet. Ha ehhez hozzászámítjuk az 1799-ben elhunyt Eszterházy püspök hagyatékát, akkor az egri Püspöki Könyvtár 13.879 művet mondott magáénak 20.293 kötetben az alapító halálának évében. A könyvtár ezt a 20.293 kötetet nevezi -Eszterházy-féle gyűjteménynek.

align= left Az Eszterházy-gyüjteményt 8 kötet sorrendi, 2 kötet betűrendi és 7 kötet szakrendi - összesen tehát 17 kötet - katalógus foglalta magában. Az Eszterházyról elnevezett gyűjtemény páratlan nyelvi és tartalmi gazdagsággal reprezentálja a 16., 17. és 18. századi Európa műveltségét, és vallási viszonyait.

A gyűjtemény, mint a főpapi és főúri könyvtárárak általában enciklopédikus. Gyűjtőköre felöleli a korabeli tudományágakat, így a teológiát, a filozófiát, a klasszikus irodalmat, a természettudomány különböző területeit, találunk benne bibliofil kiadványokat, roppant értékes kéziratokat stb., de hátrányban részesíti a szépirodalmat. A megnyitás 100. évfordulójára megjelent a szakrendi katalógus 2 kötetben és 2 pótfüzetben. Ez szolgál alapul a modern, immár komputeres feltáráshoz.

align= right Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár életének legszomorúbb korszaka az 1945 és 1959 között évekre tehető. Az épületben lévő gyűjtemények - így a könyvtár állománya és helyiségei, a múzeum stb. - nem kerültek ugyan államosításra, de 1949. szeptemberében mégis zárolták ezeket, beleértve természetesen a bibliotéka teljes állományát is. A barokk könyvtártermet csak 1954. október 30. után nyithatta meg újra az egyházmegye, de a kiskönyvtár összes terme a könyvekkel együtt zárva maradt, sőt mi több az ezeket a helyiségeket lefoglalták, s az itt őrzött több mint 45 ezres állományt a volt egyházmegyei nyomda termeibe hordták. Ott is maradt ömlesztve 10 évig, egészen 1959 októberéig.

Amikor Brezanóczy Pál érsek jóvoltából 1959-ben a nyomda termeiből az említett 45 ezer kötet végre polcra kerülhetett a Líceum kápolnájában, az érsek új vezetőt nevezett ki a könyvtár élére Iványi Sándor személyében, aki két munkaerőt kapott. 1960 végére a könyvtárosok megállapították, hogy a zárolás ideje alatt a teljes állományból elveszett 1310 nyomtatott munka 1977 kötetben, valamint 279 kézirat és levél. Az elveszett dokumentumok között ősnyomtatványok, 16. 17. és 18. századi kiadványok, s néhány 19. századi nyomtatvány szerepelt.

align= left Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1959 után minden tekintetben dinamikus fejlődésnek indult. A gyűjtemény profilja az évtizedek során egyértelműen a bölcsészet irányába orientálódott, s ma is ezt tartják szem előtt. Gyűjtési körébe tartozik a teológia, a filozófia a történettudomány, a néprajztudomány, a nyelvészet, a művészet stb. irodalmához tartozó kézi- és szakkönyvek, s a vonatkozó segédtudományok kiadványai.

A könyvtár az utóbbi tíz és során teljesen megújult, és 1993. december 28-án ünnepelte megnyitásának bicentenáriumát. A csaknem 140.000 kötettel rendelkező Egri Főegyházmegyei Könyvtár jellemző számadatai: a barokk teremben 52.625 kötet, az új raktárhelyiségben (az időközben visszaszerzett hajdani kiskönyvtár termeiben) csaknem 50.000 kötetet őriznek. Különgyűjtemények közül a feldolgozott folyóiratok kötetszáma 10.200, a helytörténeti műveké 5700, az aprónyomtatványoké 7400, a segédkönyvtár állománya 1450 kötet; a csillagászati különgyűjtemény pedig 367 kötetből áll. Az antikvák száma 1555 kötet. A könyvtárba 88 magyar és 7 külföldi folyóirat jár.
 • 

  Egri látnivalók

  • Művészetek Háza - Eger

   Eger
   A Széchenyi utca középső traktusában három jelentős épület alkot ismét jelentős látvány-együttest. A 16. számú há...

  • Egri Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Érseki Palota - Eger

   Eger
   Az épület falainak egyes részei a 16. századból származnak. Első nagyobb kiépítése Erdődy Antal Gábor püspök és Gio...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Szent Bernát-templom - Eger

   Eger
   A barokk Szent Bernát templom és a ciszterci rendház ma a Gárdony Géza Ciszterci Gimnáziumnak és Kollégiumnak ad otthont.

  • Szent Miklós Templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós görög-keleti, szerb templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján...

  • Minaret - Eger

   Eger
   Eger összefutó kis utcáinek kereszteződésében áll a Minaret, Európának ezen a részén igen ritka látványosság.

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Dobó téren áll a Minorita templom, Eger legszebb barokk temploma. A templomot 1771-ben Páduai Szent Antal tiszteletére szen...

  • A Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Egri Bazilika - Eger

   Eger
   Eger egyetlen klasszicista építménye, Magyarország második legnagyobb temploma, a Bazilika. Hild József tervei szerint 1831-...

  • Érseki Palota - Eger

   Eger
   A palota 1715-től 1732-ig Giovanni Battista Carlone, 1761-1775 között Josef Ignac Gerl, Fellner Jakab és Francz József, 1828-...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Szent Bernát Templom - Eger

   Eger
   Eger észak-déli tengelyét alkotó Széchenyi, egykor Hosszú, ill. Széles utca, és a Bródy Sándor utca sarkán parkos térs...

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós Görögkeleti Szerb Templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján, ...

  • Szent Miklós Templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós görög-keleti, szerb templomot 1785 - 1799 között építették Povolni János városi főépítész tervei alap...

  • Egri Minaret - Eger

   Eger
   Az apró utcák kereszteződésében álló minaret igazi, ritka látványosság hazánkban. A majd egy évszázados török uralo...

  • Dobó tér - Eger

   Eger
   A Dobó tér Eger legegységesebb, legzártabb tere. A tér sarkában a Végvári harcosok kompozíciót, valamint a Városháza ...

  • Angolkisasszonyok Intézete - Eger

   Eger
   A Kossuth utca 8. szám alatt az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete található, melyet eredetileg Foglár Gyö...

  • Megyeháza - Eger

   Eger
   A Nagypréposti Palotával átellenben a Kossuth Lajos utcán a Megyeháza kétemeletes sárga épülettömbje emelkedik, melyet G...

  • Megyeháza börtön - Eger

   Eger
   A Megyeháza udvarán áll az egykori megyei börtön, amelyet Gerl József, Gerl Mátyás unokaöccse tervezett. Az épületet b...

  oldalak: 1 | |
  
  1 | | | 
  
Település ismertető
 • Eger

  Eger Heves megye székhelye, a Bükk dél-nyugati lábánál, a tengerszint felett 180 m-re fekszik, Budapesttől minteg...

Egri és környéki programok

Szállások Egerbenés környékén


További találatok: |