Szent Bernát Templom - Eger

látnivalók Egerben

Szent Bernát Templom - Eger

Eger észak-déli tengelyét alkotó Széchenyi, egykor Hosszú, ill. Széles utca, és a Bródy Sándor utca sarkán parkos térség mögött, az utcaszintnél magasabban emelkedik az egykori jezsuita templom. A templom tömegének eredeti hatását elrontotta az Alpár Ignác által 1900-1902 között tervezett és felépített rendházépület, amely megszüntette a templom és a régi kolostor által bezárt "U" alakú teret, s így megváltoztatta a templom térbeli megjelenését.

Az első jezsuita páter már 1644-ben megjelent Egerben, de a rend letelepítését csak 1687-ben, a törökök kivonulását követően szorgalmazták. Caraffa tábornok és Fischer Mihály szepesi kamarai adminisztrátor jelölte ki a jezsuiták helyét. Először a minoriták mellé, az Eger patak közelébe akarták őket telepíteni, de végül a városfal gyalogos kapujánál lévő török mecsetet és a hozzá csatlakozó, a városfalig húzúdó telkeket kapták meg a jezsuiták. A mecsetet használták templomnak, s a török házakban már 1689-ben megnyitották iskolájukat.

A jezsuita rendtartományi főnök 1692-ben Egerbe jött, hogy az egri jezsuita rektorral együtt meghatározzák a templom, a rendház és az iskola elhelyezését.Nem áll rendelkezésünkre pontos adat arra vonatkozóan, hogy ki készítette a jezsuita templom és rendház terveit. A legújabb feltételezések szerint az egri rektor, Pethő István a szerzője azoknak a terveknek, amelyeket Rómában hagytak jóvá és 1700 júniusában érkeztek vissza Egerbe.

A terület előkészítése már 1699-ben elkezdődött, de csak az engedélyezett tervek birtokában került sor 1700. július 31-én a templom és rendház alapkövének elhelyezésére. A rendház nagy lendülettel meginduló építkezése a Rákóczi szabadságharc kurucainak megjelenésével, majd a város elfoglalásával 1703-1705 között megtorpant, 1707. május 11-én a jezsuitáknak el kellett hagyni a várost. 1710-ben térhettek vissza a városba, a rendház építése 1713-tól folytatódott, de lassan haladt. 1727-ben Johannes Battista Carlone a püspök építésze vette át az építkezés irányítását, s a rendház 1727-ben elkészült.

A templomnak 1700-ban tették le az alapkövét, de építéséhez csak 1731-ben kezdtek hozzá. Mind ez ideig az átalakított török mecset volt a templomuk. A kanonokok és Almásy János földbirtokos által dott adományok elősegítették az építkezés gyorsabb haladását. 1732-ben beboltozták a szentélyt és 1734-ben átköltöztek a mecsetből az új templomba, amely már használható volt. 1736-ban befejezték a tetőt, beboltozták a hajót. 1737-ben elkészült az orgonakarzat, a templom kőpadozata, és megkezdték a torony építését. Felállították a Szent Kereszt-mellékoltárt. 1740-re mindkét torony elkészült, 1743-ban a díszes előcsarnok is felépült, 1742-44 között további négy mellékoltárt helyeztek el az oldalkápolnákba.

A jezsuiták nem sokáig élvezhették díszes templomukat, mert 1773-ban a rendet feloszlatták. A templom és rendház a pásztói cisztercita rend tulajdona lett, majd 1787-ben a ciszterci rendet is megszüntették. Átmenetileg a gimnázium igazgatója gondoskodott a templomról. 1800-ban a templom leégett és súlyosan megrongálódott, a tetőzet és a toronysisak elpusztult. 1802-ben a ciszterciták visszakapták a templomot és a többi épületet, amelyet rendbehoztak, de az 1827. évi nagy tűzvész újból nagy károkat okozott.

1831-ben használhatóvá vált a templom: Lieb Antal egri festő új falképeket festett a boltozatokra, amelyek szintén nem voltak hosszú életűek, mert az 1835-ös és 1841-es földrengés során megsérültek. Az 1888-as nagy felújításkor, új mennyezetképek és dekoratív festés készült. Az 1925-ös földrengés után 1936-ban Korény József egri festő javította a templom belső díszítőfestését. A templomot 1968-69-ben állították helyre.
 • 

  Egri látnivalók

  • Egri Bazilika - Eger

   Eger
   Eger egyetlen klasszicista építménye, Magyarország második legnagyobb temploma, a Bazilika. Hild József tervei szerint 1831-...

  • Egri Vár - Eger

   Eger
   Egerben a várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször átépítette...

  • Egri Minaret - Eger

   Eger
   Az apró utcák kereszteződésében álló minaret igazi, ritka látványosság hazánkban. A majd egy évszázados török uralo...

  • Cisztercita Templom - Eger

   Eger
   A Művészetek Házával szemben látható a barokk Szent Bernát templom és a ciszterci rendház, amely ma a Gárdony Géza Cisz...

  • Bitskey Aladár Uszoda - Eger

   Eger
   Az uszodát Makovecz Imre tervei alapján 1998 és 2000 között építtette Eger Városa. Az uszoda kapuit 2000. december 3-án n...

  • Fazola-kapu - Eger

   Eger
   Sétáljunk vissza az Egészségház utcán keresztül a Kossuth Lajos utcára. Bal oldalon láthatjuk a Ferencesek templomát, jo...

  • Szépasszony-völgy - Eger

   Eger
   A ma közel 200 pincét számláló Szépasszony-völgy az elmúlt évszázadokban szorosan összekapcsolódott az egri borok hír...

  • Megyeháza börtön - Eger

   Eger
   A Megyeháza udvarán áll az egykori megyei börtön, amelyet Gerl József, Gerl Mátyás unokaöccse tervezett. Az épületet b...

  • Dobó István Vármúzeum - Eger

   Eger
   Az egri várbanban működik a Dobó István Vármúzeum . Az állandó kiállításokon bemutatják a vár történetét, föld a...

  • A Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Egyházmegyei Könyvtár - Eger


   Az egri püspökök és érsekek két és fél évszázadának történetét bemutató kiállítás (1699-1943). Értékes egyház...

  • Kopcsik Marcipánia - Eger

   Eger
   Eger városa sok mindenről nevezetes. Az egri várról, az egri bikavérről, barokk templomairól és házairól, a városalatti...

  • Egri Törökfürdő - Eger

   Eger
   Egy egészen sajátos hangulatú, a török időket és a barokk városok hangulatát egyszerre megidéző városba látogathat el...

  • Rác Templom - Eger

   Eger
   A Széchenyi utca északi végén egy kis dombon áll a különleges atmoszférával rendelkező Görögkeleti vagy Szerb templom....

  • Angolkisasszonyok Intézete - Eger

   Eger
   A Kossuth utca 8. szám alatt az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete található, melyet eredetileg Foglár Gyö...

  • Minorita templom - Eger

   Eger
   A Szent Miklós Görögkeleti Szerb Templomot 1785-99 között építették Povolni János városi főépítész tervei alapján, ...

  • Egri Líceum - Eger

   Eger
   A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú ...

  • Csillagászati múzeum - Eger

   Eger
   A egri csillagvizsgálót 1764-ben gróf Eszterházy Károly (1725-1799) egri püspök alapította a tervezett egyetem egyik inté...

  • Szent Bernát Templom - Eger

   Eger
   Eger észak-déli tengelyét alkotó Széchenyi, egykor Hosszú, ill. Széles utca, és a Bródy Sándor utca sarkán parkos térs...

  • Egri Termálfürdő - Eger

   Eger
   A Termálfürdő Eger belvárosában található mintegy 5 hektár területen egyedülálló természeti környezetben. A fürdők...

  oldalak: 1 | |
  
  1 | | | 
  

 • Eger

  Eger Heves megye székhelye, a Bükk dél-nyugati lábánál, a tengerszint felett 180 m-re fekszik, Budapesttől mintegy 128 km-re. Elsősorban az Eger-patak völgye határozta meg a városszerkezete...Egri programok

Szállások Egerbenés környékén


Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu